Thông báo chi trả cố tức năm 2014 của Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam  
Cập nhật: 26/05/2015
Lượt xem: 6302

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Chi trả cổ tức năm 2014


Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam ngày 08/5/2015 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.

Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức: 16/3/2015.

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014: 5% vốn điều lệ thực góp.

3. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 23/6/2015 đến ngày 23/7/2015.

4. Thủ tục nhận cổ tức:

- Đối với Cổ đông pháp nhân: Đề nghị cung cấp đúng số tài khoản và tên đơn vị đã đăng ký tại Ngân hàng mà pháp nhân đã mở tài khoản để Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản.

- Đối với Cổ đông là cá nhân: Đề nghị Cổ đông trực tiếp đến nhận cổ tức tại địa điểm chi trả cổ tức của Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam. Cổ đông mang theo Sổ cổ đông và CMND (để đối chiếu) khi nhận cổ tức.

- Đối với trường hợp lĩnh thay: Đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền hợp pháp (có xác nhận của xã, phường hoặc cơ quan công tác), CMND của người uỷ quyền và người được uỷ quyền, sổ cổ đông.

5. Địa điểm chi trả cổ tức:

- Cổ đông tại khu vực TP.Hà Nội: Công ty CP Vinalines Logistics VN - P405, Toà nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội; điện thoại: 04.35772047/48 - Máy lẻ 103- Ms Hạnh.

- Cổ đông tại khu vực TP.Hồ Chí Minh: Chi nhánh Công ty CP Vinalines Logistics VN tại TP.Hồ Chí Minh, Số 85, Đường số 45, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh; điện thoại: 08.626.16563 - Ms Thịnh.

- Cổ đông tại khu vực TP.Hải Phòng: Chi nhánh Công ty CP Vinalines Logistics VN tại Hải Phòng - Số 142, Đường Bao Trần Hưng Đạo, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng; điện thoại: 0313.260.459 - Ms Nguyệt.

- Cổ đông ở các khu vực khác: Xin liên hệ trực tiếp về Công ty để được hướng dẫn; điện thoại: 04.35772047/48 - Máy lẻ 103 - Ms Hạnh.

Chi tiết xin vui lòng truy cập vào trang website http://vinalineslogistics.com.vn/ để được biết thêm thông tin.

Trân trọng thông báo./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Mai Lê Lợi